Search

پناهندگی مهاجرت از طریق پناهندگی یک روش غیر انتخابی در شرایط استرار بوده و تنها مناسب افرادی است که در شرایط حاد زندگی می کنند و در کشور خود امکان داشتن یک زندگی نرمال را به دلیل برخی اتفاقات مثل قحطی یا جنگ ندارند. در این حالت فرد یا ویزای کشوری دیگر را دارد و ابتدا به آن مهاجرت و پس از آن مقصد نهایی خود را انتخاب می کنند و یا به صورت غیر قانونی و معمولا از طریق دریا و کوها ها و مسر های غیر رسمی و حتی با مخفی شدن در خودروهای باری به کشورهای همسایه یا کشور مورد نظر وارد می شود.
وقتی در کشوری اتفاق غیر منتظره ای مثل جنگ رخ میدهد معمولا کشور های همسایه به مدتی محدود یا نامحدود مرز های خود را جهت پذیرش مردم آن کشور باز میکنند و برای آنها کمپ و اردوگاه هایی را در نظر میگیرند. افراد از این طریق وارد آن کشور شده و سپس درخواست پناهندگی میدهند.

در این روش مهاجرتی فردی که جان، مال، ناموس یا حیثیت و آبرویش در خطر است از کشورهایی که از قوانین پناهندگی تابعیت می کنند و پذیرای پناهندگان هستند درخواست ویزای پناهندگی می کند. مهاجرت از طریق پناهندگی انواع مختلف دارد مثل اجتماعی، سیاسی و مذهبی. کشور ها برای هر کدام، قوانین و تعاریفی دارند که با حقوق داخلی آن کشور و همچنین حقوق بین المللی تطابق دارد. تعداد زیادی از کشورها ساپورت ها و حمایت هایی را برای پناهندگان در نظر میگیرند. 


کدام کشورها پناه جو میپذیرند؟

این سوال مطرح میشود که چه کشورهایی را میتوان به عنوان مقصد پناهندگی در نظر گرفت؟ لازم است بدانید به تمام کشورهای حوزه اروپا، کشورهای قاره آمریکا و استرالیا و نیوزلند میتواند از طریق پناهندگی مهاجرت کرد. البته قوانین و سختگیری های هر کشور در این موضوع با کشور دیگر متفاوت است.

برخی کشورها به عنوان کشور امن اولیه به حساب می آیند. برای مثال افراد از افغانستان به ایران و ترکیه مهاجرت می کنند و سپس قصد مهاجرت به کشور های اروپایی یا آمریکا را دارند. در این مورد ایران و ترکیه کشور امن اولیه آنها محسوب میشود.

از جمله کشورهایی که پذیرای پناهندگان هستند می توانند به فرانسه، آلمان، بلژیک، دانمارک، کانادا و آمریکا اشاره کرد. این کشورها بر اساس نوبت بندی و تعریف به افراد برگه تردد داده و به کمک آن پناهجویان می توانند به کشور مورد نظر وارد شده و بقیه کارهای خود را در آن پیگیری کنند، اما اینکه از همان ابتدا برای شخص ویزای پناهندگی صادر شود ممکن نیست. گرچه پناهجویان با پیگیری لازم و دریافت کارت تردد می توانند امن تر به کشور مقصد مهاجرت کرده، اما متاسفانه تعدادی از پناهجویان اقدام به ورود از مرز های غیر رسمی و به اصطلاح ورود غیر قانونی می کنند که این روش خطرات بسیاری دارد.


در بیشتر کشورها برای پناهندگان محل های زندگی گروهی در نظر گرفته می شود که قطعا کیفیت زندگی مناسبی در این مکان ها وجود ندارد و از نظر بهداشتی و امکانات اولیه زندگی شرایط خوبی ندارد.
 

4 views0 comments

Recent Posts

See All