ADD7AE2E-D17D-4CD5-94EC-421F36E23270_edi
20170630_224042082_iOS.jpg

اینترنت مرزها و جغرافیای سیاسی  ,اجتماعی و اقتصادی رو دگرگون کرده و برنده کسی هست که این تغییرات رو زودتراز بقیقه درک و استفاده کنه

 اینترنت و استفاده روز افزون از این ابزار نقطه عطفی در پایان قرن 19 و ابتدای قرن بیستم  برای تمامی مراودات اجتماعی , سیاسی  ,  اقتصادی و حتی فرهنگی 

Keyboard and Mouse

کمک  و همراهی من در ثبت و تجاری سازی بیش از 100 شرکت تجاری و بین المللی نیز در رزومه کاری من قرار دارد 

Around The World1-800x800.png
IMG_0872.jpg
Capital Global Explorer.jpg

Recent Blog Posts

کتاب جامع مهاجرتی

برنامه ب و مهاجرت به نویسندگی دکتر علیرضا اکبرمنادی